April 14, 2024

Një listë me kufizimet që dha Trump gjatë presidencës së vet.