March 8, 2021

Sfidat e komunitetit rom në qytete të vogla: Tahire Balla: Lumi po na merr përpara, na ndihmoni sa jemi gjallë!