July 19, 2024

“Mendo Politikisht”, qëndrimet mbi LGBTI të partive: PD, PDIU, PR dhe PBDKSH