July 25, 2024

Strategjia sociale për 6-vitet e ardhshme. Çfarë parashikon për komunitetin LGBT+?