July 25, 2024

“Mendo Politikisht”, qëndrimet mbi LGBTI të PS, LSI dhe LIBRA