January 18, 2021

Ditën ndalojnë martesat LGBT, natën orgji duke thyer rregullat e pandemise