December 3, 2021

Fitorja e Vetëvendosjes, shembull i demokracisë funksionale dhe dëshirës për ndryshim