January 17, 2021

Historia e mirë, e keqe dhe ndonjëherë e shëmtuar e presidentit të ri të zgjedhur Joe Biden dhe të drejtat e LGBT+