January 23, 2021

Rrëfimi i Bertit: Të jesh i diskriminuar edhe si rom edhe si LGBT