January 26, 2021

Shqipëria ndalon me ligj terapinë e konvertimit të personave LGBTI!