July 25, 2024

Grafika: Zgjedhjet për Parlamentin Evropian