October 2, 2023

Dënimi me vdekje, përballë histerisë kolektive dhe përgjegjësisë qytetare