December 4, 2022

Dënimi me vdekje, përballë histerisë kolektive dhe përgjegjësisë qytetare