June 19, 2024

Bashkimi Europian bllokon ҫdo fond në qytetet e Polonisë që u shpallën, Zona pa LGBT