December 3, 2023

Bashkimi Europian bllokon ҫdo fond në qytetet e Polonisë që u shpallën, Zona pa LGBT