December 9, 2023

Kamera në shtëpi/ Komisioneri ndalon kompaninë Teleperformancë!