December 3, 2021

Dënimi me vdekje, përballë histerisë kolektive dhe përgjegjësisë qytetare