December 4, 2022

 Aksesi i komunitetit transgjinor në sistemin shëndetësor gjatë tranzicionit: Ndani përvojën tuaj