December 10, 2023

 Aksesi i komunitetit transgjinor në sistemin shëndetësor gjatë tranzicionit: Ndani përvojën tuaj