December 4, 2022

Kryetari i LDK shprehet hapur për të drejtat LGBT+