January 23, 2021

“Mendo Politikisht”, qëndrimet mbi LGBTI të partive: PD, PDIU, PR dhe PBDKSH