December 3, 2021

RAPORTO!


Nëse jeni në dijeni të një rasti shkeljeje të të drejtave të njeriut, rast korrupsioni, mosdhënie shërbimesh, diskriminimi etj, ju lutem të kontaktoni me ne.