March 28, 2023

Gjuha jo-etike ende dominon në programet kryesore televizive. Gjetje paraprake nga monitorimi i medias