December 4, 2022

Gjuha jo-etike ende dominon në programet kryesore televizive. Gjetje paraprake nga monitorimi i medias