April 15, 2024

Gjuha jo-etike ende dominon në programet kryesore televizive. Gjetje paraprake nga monitorimi i medias