January 26, 2022

Ndryshime të mëdha brenda BE-së përsa i përket shqetësimit për klimën