September 25, 2023

Përdhunimi i të miturës në Kavajë dhe raportimi jo-etik i lajmit