June 13, 2024

Gjykata të posaçme për dhunën ndaj grave në Pakistan