November 30, 2023

Gjykata të posaçme për dhunën ndaj grave në Pakistan