December 3, 2021

Kryetari i LDK shprehet hapur për të drejtat LGBT+